Regulamin

Głównym zadaniem urządzeń wchodzących w skład pakietu Bezpieczny weekend – symulatora dachowania i symulatora zderzeń – jest podnoszenie świadomości uczestników zabawy.

  1. Z urządzeń mogą korzystać osoby powyżej 16 roku życia.
  2. Korzystanie z urządzeń odbywa się na własne ryzyko i odpowiedzialność.
  3. Korzystanie z urządzeń może wiązać się z ryzykiem występowania skutków ubocznych: drobnych urazów takich jak zadrapania i siniaki, zawrotów głowy i omdleń.
  4. Z urządzeń nie mogą korzystać: kobiety w ciąży, osoby cierpiące na schorzenia, które w wyniku korzystania z urządzeń mogą mieć negatywne następstwa oraz osoby będące pod nadmiernym wpływem alkoholu.
  5. Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia jedzenia i napojów do urządzeń oraz żucia gumy w trakcie korzystania z urządzeń.
  6. Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia do urządzeń ostrych i ciężkich przedmiotów, w tym biżuterii i telefonów komórkowych, które mogą prowadzić do wystąpienia urazów.
  7. Przed i w trakcie korzystania z urządzeń obowiązuje bezwzględny nakaz postępowania zgodnie z poleceniami obsługi urządzenia.
  8. Obsługa urządzenia oraz organizator imprezy nie ponoszą odpowiedzialności za zgubione przez uczestników zabawy przedmioty.

Uwaga!
Przed skorzystaniem z urządzenia zastanów się, czy nie będzie to miało negatywnych skutków dla Twojego zdrowia. Koniecznie upewnij się, że masz dobrze zapięte pasy!!!